Disclaimer – Algemene voorwaarden voor www.O-METALL.com

1. Informaties van de auteursrecht

Alle informaties van deze website worden zoals aangegeven zonder aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit ter beschikking gesteld.
Als niet expliciet elders in deze publicatie aangegeven, en weliswaar in verband met een bepaalde fragment, een file of een document, is iedereen ertoe gemachtigd, het document aan te zien, te kopiëren, uit te printen en te verdelen, onder te volgende voorwaarden:
Het document mag allen voor het niet-commercieel informatiedoel worden gebruikt. Iedere kopie of van dit document of een deel ervan moet deze wat het auteursrecht betreft verklaring en copyright teken van de eigenaar bevatten. Het document, iedere kopie van een document of een deel ervan mogen niet zonder schriftelijke instemming van de eigenaar worden gewijzigd. De eigenaar behoudt zich het recht, deze instemming te allen tijde te herroepen en ieder gebruik moet meteen worden ingesteld, zodra een schriftelijke kennisgeving vanwege de eigenaar wordt gepucliceerd.

2. Contractueel toezegging en verklaring van afstand

De website O-METALL.com staat u – zover niet anders afgesproken – kosteloos ter beschikking. De eigenaar waarborgt niet voor de juistheid van de aanwezige informatiesn, beschikbaarheid van de diensten, verlies van op O-METALL.com opgeslaan gegevens of bruikbaarheid voor een bepaald doel.
De eigenaar waarborgt ook niet voor gevolgschaden, die op een gebruik van een offerte baseren.
Zover een disclaimer niet in aanmerking komt, is de eigenaar alleen voor grof onachtzaamheid en met voorbedachte rede aansprakelijk. Product- en bedrijfnamen zijn merken van de desbetreffende eigenaars en worden op deze website alleen voor informatiedoelen ingezet. Deze publicatie zou een technisch of een andere onnauwkeurigheden, schrijf- of tikfouten kunnen beinhouden. Van tijd tot tijd worden de voorliggende informaties wijzigingen bijgevoegd; deze wijzigingen worden in nieuwe edities vab de publicatie ingevoegd. De eigenaar kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan de aanbiedingen verrichten, die in deze publicatie worden beschreven.

3. Meningsuiting bij commentaren en in het forum

Op grond van de voortdurend veranderende inhouden boj commentaren en in het forum is het de eigenaar niet mogelijk, alle bijdragen volledig te schiften, inhoudelijk te keuren en de onmiddellijke actieve controle te oefenen. Het zal geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, die juistheid en de vorm van ingestelde bijdragen overnomen worden.

4. Privacyverklaring

Zo ver binnen de internetaanbieding de mogelijkheid voor de input van persoonlijke of zakelijke gegevens wordt gebruikt, geschiedt het prijsgeven van deze gegevens vanwege de user op expliciet vrijwillig basis.

5. Registratie en paswoord

De user is verplicht, de combinatie username/paswoord met discretie te behandelen en niet aan derden verder te geven. Bij verdenking op misbruik van de toegangsgegevens is de eigenaar te informeren.

6. Opmerking conform telecomdienstwet

Voor internetsites van derden, op die deze aanbieding door zogenoemde links verwijst, zijn de respectieve eigenaars aansprakelijk. De eigenaar is voor de inhoud van zulke sites van derden niet verantwoordelijk. Bovendien kan de website zonder onze kennis van andere sites middels een zogenoemde link worden verlinkt. De eigenaar overneemt geen verantwoordelijkheid voor beschrijvingen, inhoud of een verbinding naar deze website in websites van derden. Voor vreemde inhouden is de eigenaar alleen dan aansprakelijk, als van deze (ook van een illegale of strafbare inhoud) positieve kennis bestaat en het technisch mogelijk en draaglijk is, het gebruik te verhinderen. De eigenaar is na de telecomdienstwet echter niet verplicht, de vreemde inhouden almaar te keuren.

Contact

Gelieve de webmaster bij vragen rond om O-METALL.com te contacteren

Rechtswerking

De algemene gebruiksvoorwaarden betrekken zich op O-METALL.com
Zo ver delen of enkele formuleringen van dit tekst niet, niet meer of niet volledig met de geltende rechtstoestand zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document ervan onaangetast.