Sandwich-Panelen voor dak en wand
Sandwich-Panelen voor dak en wand

Romeinse dakpan  


ISO-System Mönch & Nonne

RAL8004

RAL 8004 koperbruin

Informatie- / prijsaanvraag sturen

Productomschrijving

De door ons gepubliceerde statische belastingstabellen en technische gegevens dienen enkel ter algemene informatie. Om reden van onze produktuitgebreidheid, de talrijke variaties en de bestendige verderontwikkeling van onze producten, kunnen positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte van de gepubliceerde documenten voorkomen.