Sandwich-Panelen voor dak en wand
Sandwich-Panelen voor dak en wand

Montage zonnepanelen op sandwichpanelen  


Montage zonnepanelen op sandwichpanelen

Informatie- / prijsaanvraag sturen

Productomschrijving


Schroeven van zonnepanelen in de opstaande groef
van O-METALL sandwichelementen

Op voorwaarde van het gebruik van toegelaten en geschikte bevestigingsmiddelen in voldoende hoeveelheid kunnen zonnepanelen op O-METALL sandwichelementen in de opstaande groef (bovenplaat) bevestigd worden.

Voorwaarde hiervoor is een geschikte dakhelling en aan de omstandigheden aangepaste gordingsafstand.

Voor bijkomende inlichtingen zijn onze verkoopadviseurs en technische bouwhulp steeds tot uw beschikking.
De door ons gepubliceerde statische belastingstabellen en technische gegevens dienen enkel ter algemene informatie. Om reden van onze produktuitgebreidheid, de talrijke variaties en de bestendige verderontwikkeling van onze producten, kunnen positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte van de gepubliceerde documenten voorkomen.