Kunststof- & Lichtplaten
Kunststof- & Lichtplaten

ISO-KLAR  


ISO-KLAR dubbele lichtstraat

Informatie- / prijsaanvraag sturen

Productomschrijving


O-Metall ISO-KLAR dubbele lichtstraat

ISO-KLAR® is een  dubbele polyester- of polycarbonaatplaten, natuurlijk ingekleurd en zijn uiterst geschikt voor tussen sandwichdakpanelen een natuurlijke verlichting te brengen
 

Verschillende Toepassingen

ISO-KLAR® is voor alle gebruikelijke sandwichelementen, van 30 tot 100 mm leverbaar en kan voor iedere dak worden ingezet.

De ISO-KLAR® elementen worden volgens uw project gerelateerd op maat geproduceerd. Op basis van technische montage redenen bevelen wij veelvoudig korte elementen

ISO-KLAR® wijst bij een dikte van 40 mm in polyesteruitvoering een U-waarde van ca. 3.4 W/m²C aan.

 

 

Lichttransmissie

ISO-KLAR® heeft ondanks de goede thermische isolatie een lichttransmissie van ca. 70%.

ISO-KLAR® in polyesteruitvoering heeft een gel-coating, die het uitrafelen van de platen en ongewenste kleurveranderingen verhinderen.

ISO-KLAR® biedt u alle voordelen van de lichtplaten


Simpele montage

De vormvastheid van de ISO-KLAR lichtplaten is uitzonderlijk goed. Door de gelijke buigvastheid van de buiten- en binnenplaat, kan het element bij hoge belastingen worden ingezet.


Verdere voordelen

 • gering eigengewicht - in daarsnee ca. 5 KG/m²
 • gering volume bij het opslagen en transport
 • eenvoudige gebruik op de bouwplaats

De in verschillende dikten verkrijgbaar geprofileerde vulstroken, maken een accurate inbouw in verbinding met de sandwichelementen mogelijk.
De langs- en dwarsoverlapping moet volgens de montagerichtlijnen van de sandwichproducenten gevolgd worden.
 

Technische beschrijving:

ISO-KLAR® bestaat volgens de profieltypes ofwel uit twee natuurlijke kleuren, doozichtige polyesterplaten met een hoog GV aandeel of uit een transparente 4 mm dik polycarbonaat dubbele voetbrug binnenplaat.
De ISO-KLAR® platen worden bij prefab door een manueel procedure met hun bijbehorende kleefmiddel verbonden.
ISO-KLAR® platen hebben dezelfde bouwbreedten als de sandwichelementen.


Praktische montageaanwijzingen:

ISO-KLAR® moet met edelstaalschroeven en steunbeugels worden bevestigd.
ISO-KLAR® platen zijn niet begaanbaar
Daar de ISO-KLAR® platen in dezelfde elementdikte zoals de sandwichelementen worden geleverd, moeten deze niet gelijk gemaakt worden.
Max. gordingafstand als meervelddrager bij een gelijkmatig verdeelde belasting van 75 KG/M²

Polyesteruitvoering: 1500 mm
Polycarbonaatuitvoering: 1200 mm


Natuurlijk daglicht is een van de belangrijkste aspect voor geïsoleerde industriele en agrarische gebouwen.
 

ISO-KLAR® thermische lichtplaten hebben overtuigende bedrijfseconomische voordelen. Architecten, planner en opdrachtgevers kunnen volgens de bestemming van het gebouw het daglicht nauwkeurig voorzien.

Daglicht geeft een positieve bijfdrage aan het welzijn van mens en ook dier en verhoogt de productiviteit. Bovendien kost het daglicht geen stroom en kan precies gedimensioneerd worden. Exacte lichtberekening voor uw project levert ons technsische bureau.

Overigens : Het daglicht uit de dakniveau is over 5 keer helder als door laterale ramen


Verdere voordelen van ISO-KLAR® :

 • passend op maat geproduceerd
 • eenvoudige een kostengunstige montage
 • hoog ontwikkelde kwaliteit
 • weinig energieverlies
 • optimale thermische werking
 • gereduceerde condensatie 
 • optische profielaanpassing 
 • gering gewicht
 • hoge lichttransmissie
 • prijsgunstig
 • sterk en stabiel
 • hoge breukvastigheid
 • goede tegenstand tegen milieupollutie en corrosie
 • kleurechtheid
 • hoge UV - bestendigheid
 • bovenkantbehandeld
 • lage onderhoudskosten
 • geen verweking of deformatie door zoninvloed
 • moeilijk ontvlambaar
 • niet druipend in brandgeval

 

ISO-KLAR® is een geregistreerd handelsmerk van de 0-Metall groep.Voor dit product zijn ook speciale posten beschikbaar.De door ons gepubliceerde statische belastingstabellen en technische gegevens dienen enkel ter algemene informatie. Om reden van onze produktuitgebreidheid, de talrijke variaties en de bestendige verderontwikkeling van onze producten, kunnen positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte van de gepubliceerde documenten voorkomen.