grote kwaliteitsenquete
grote kwaliteitsenquete

Voor ons is het belangrijk onze producten en service voortdurend te verbeteren en uit te bouwen. Daarom gaat uw mening ons ter harte.

Wij nodigen u uit actief aan ons kwaliteitsoffensief deel te nemen. Hier kan u uw kritiek, uw suggesties of uw lof uiten. Met uw terugmelding helpt u ons nog beter te worden.

Ons dankuwel : maandelijks verloten wij onder alle inzenders drie geschenken van telkens 25,- Euro.

Neem deel aan de enquête

of

download hier het beoordelingsformulier:

 

 

U bent tevreden met onze prestaties en wilt ons
    loven?

    Deze erkenning is een aansporing die wij met plezier
    verderleiden.

U heeft een situatie meegemaakt waarover u niet
    tevreden was?
    Dan geeft uw kritiek ons aanwijzigingen war wij kunnen
    verbeteren.

U heeft voorstellen voor verbeteringen?
    Ook deze kunnen ons rendement verhogen en onze
    service verbeteren

 

 

Zend ons aub uw feedback per fax of mail:
Fax:    +352 979 341
Mail:     feedback@O-METALL.com

of graag ook met een anoniem schrijven per post:
O-METALL LUXEMBOURG S.A. 
7, Hauptstrooss
L-9753 Heinerscheid

 

Wij verheugen ons op uw terugmelding en wensen u veel geluk bij de maandeljkse verloting!