Een staalplaat schrijft geschiedenis

28.05.2013

Reeds midden van de 19e eeuw werd in Engeland metalen golfplaat eerstmaals als dakbedekking gebruikt. Uitgevonden werd het door de Duitse industriëel Carl Ludwig Wesenfeld. Door de golfvormige opbouw van de plat schiep hij een produkt dat zelfs bij geringe diktes een grote draagkracht heeft. Een terughoudendheid om de geldmiddelen van zijn vader aan te spreken hinderden hem er een patent op te nemen en zo werd de golfplaat gemeengoed van industrie en handel.
  
Snel werd golfplaat voor de verscheidenste doelen aangewend. Zo werd bijvoorbeeld in 1932 het bekende vliegtuig Junkers JU 52 van golfbeplating voorzien. Maar niet alleen in de lucht, ook op de wegen vond men toepassingen voor golfplaten, zoals de beroemde leverwagen Citroën type H bewijst.

Door de verschillende golfhoogtes en kleuren die leverbaar zijn, biedt O-METALL u voor ieder bouwproject de passende golfplaten. 
Wilt u meer te weten komen over golfplaat en Co, aarzel dan niet ons te kontakteren, wij adviseren u graag!

   

O-METALL LUXEMBOURG S.A.
Marketing-Business-Center
L-9753 Heinerscheid
Tel.:   +352 997 323 20
Fax.:  +352 979 341
E-Mail: info@o-metall.com