O-Metall hoogprofielen ' ook bij hevige sneeuwval zeer stabiel.

02.02.2015

In het bijzonder bij hallen en andere gebouwen met grote daken komt het in de winter bij hevige sneeuwval, zoals we voor het ogenblik in verscheidene regio’s in West- en Centraal Europa observeren, dikwijls tot problemen: het gewicht van de op de daken ophopende sneeuw is vormt voor vele daken een probleem, zodat hier in de winter vele daken met de hand moeten worden vrijgemaakt.

Onze O-METALL hoogprofielen zijn voor deze gevallen gedacht: deze trapezeplaten met een uitgesproken profilering zijn zeer robuust zo dat ze ook bij een grote sneeuwlast of andere statische vereisten zoals bijvoorbeeld grote spanwijdtes zeer goed standhouden.

Indien u uw gebouw moet indekken, denk aan de winter: O-METALL profielen zijn steeds een robuuste en mooie bedakkingsmogelijkheid, die bij een gering gewicht een hoge stabiliteit biedt!

Uw O-METALL Team

 

O-METALL LUXEMBURG S.A.
Marketing-Business-Center
L- 9753 Heinerscheid